نحوه پذيرش

پس از تماس جهت تعيين نوبت، لازم است شما كليه مدارك لازم را جهت بررسي به مركز ارسال نمایید. پس از بررسي مدارك و تعيين نوع اسكن مناسب جهت بيماري شما  توسط پزشک مرکز ، تاريخ انجام اسكن به شما اعلام مي گردد.

از آنجائيكه هزينه راديو دارو شما بايد مستقیما" به حساب شركت پارس ايزوتوپ وابسته به انرژي اتمي واريز گردد به شما شماره حسابهاي جداگانه جهت هزينه راديو دارو و هزينه اسكن ارائه مي گردد.

مجلات و نشریات

اطلاعات تماس

02183557070 - 02183557080

info@petctkhatam.ir

آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)