همکاران

دکتر رضا والی دکترای تخصصی پزشکی هسته ای

دکتر قاسمعلی دیوبند دکترای تخصصی پزشکی هسته ای

دکتر علیرضا رضایی دکترای تخصصی پزشکی هسته ای

دکتر زهره آدینه پور دکترای تخصصی پزشکی هسته ای

دکتر بابک نیک خلق دکترای تخصصی پزشکی هسته ای

دکتر الناز جنابی حق پرست دکترای تخصصی پزشکی هسته ای

دکتر فرزانه باصری دکترای تخصصی پزشکی هسته ای

دکتر مه بان بسطامی دکترای تخصصی پزشکی هسته ای

دکتر هاجر آل بویه دکترای تخصصی پزشکی هسته ای

دکتر فرهنگ درخشان دکترای تخصصی پزشکی هسته ای

مجلات و نشریات

اطلاعات تماس

02192002202

info@petctkhatam.ir

آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)