اسكن PET/CT چگونه انجام مي‌شود؟

ابتدا داروهاي مصرفي شما توسط پزشك بررسي شده و سؤالاتي در مورد بيماري شما پرسيده خواهد شد. وزن و ميزان قند خون شما تعیین می گردد.  شما لازم است تمام لوازم فلزي همراه از جمله سكه‌هاي داخل جيب خود را خارج نمائيد. سپس تكنسين مركز، مقدار كمي از ماده نشاندار (راديو اكتيو) كه عمدتا مشابه قند خون مي باشد را به شما تزريق خواهد كرد. آنگاه لازم است به مدت يك ساعت در محيطي آرام و كم نور كه براي شما اختصاص داده شده است، استراحت نمائيد. سپس به مدت حدود 30 دقيقه بي حركت روي تخت دستگاه PET/CT دراز خواهيد كشيد. پس از اتمام اسكن از شما پذيرائي خواهد شد. قبل از ترك مركز، تصاوير دريافتي بر روي CD در صورت درخواست ، به شما تحويل داده مي شود تا به پزشك خود تحویل بدهيد. دو تا پنج روز كاري پس از انجام اسكن، گزارش تصويربرداري شما بر روي سايت و به صورت كتبي آماده خواهد بود.

مجلات و نشریات

اطلاعات تماس

02192002202

info@petctkhatam.ir

آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)