اندیکاسیون های PET/CT

الف) انکولوژی

 1. Staging بدخیمی هائی که قابلیت درمان بنیادین دارند (Small Cell Lung Cancer)
 2. بررسی بدخیمی ها پیش از شروع درمان (GIST)
 3. بررسی بیشتر توده های مشکوک (Solitary Pul. Nodule)
 4. بررسی پاسخ توده های سرطانی به درمان (لنفوم، تومورهای سر و گردن)
 5. بررسی عود و وجود سرطان باقیمانده پس از درمان (لنفوم، سمینوما)
 6. تعیین پیش آگهی در بیماران سرطانی (لنفوم، تومورهای سر و گردن)
 7. تعیین استراتژی درمانی (سرطان مری)
 8. هدایت نمونه برداری (بیوپسی پلور در مزوتلیوم یا بیوپسی ریه در سرطانهای ریه)
 9. کمک در طرح ریزی پرتو درمانی (کنسر ریه، کنسرهای زنان)
 10. پیدا کردن منشأ مخفی متاستازها (سرطان های سر و گردن)
 11. تأیید ترانسفورماسیون در بدخیمی های با درجه پایین به بدخیمی با درجه بالا
 12. افتراق" نکروز ناشی از پرتوتابی" از "عود تومور" (سرطان های مغزی)
 13. تشخیص زودرس برخی سرطان ها، قبل از مثبت شدن سایر روشهای تصویربرداری مثل CT یا MRI (سرطان پستان، کولون و ریه)

ب) کاردیولوژی

 1. بررسی Viability میوکارد پس از انفاركتوس
 2. بررسی بیماری های التهابی میوکارد (سارکوئیدوز)

ج) نورولوژی

 1. بررسی بیماری های شناختی (آلزایمر، پیک)
 2. بررسی تومورهای مغزی
 3. بررسی منشأ صرع
 4. بررسی بیماری های حرکتی

د) بیماری های عفونی و التهابی

 1. استئومیلیت
 2. بررسی تب با منشأ ناشناخته
 3. بررسی عفونت در پروتزهای قلبی، عروقی و استخوانی

مجلات و نشریات

اطلاعات تماس

02192002202

info@petctkhatam.ir

آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)