عوارض جانبي

ميزان ماده راديواكتيو كه براي اين اسكن به بدن شما تزريق مي‌شود، بسيار كم است. عوارض جانبي براي اين تست گزارش نشده است. با اين حال اگر باردار هستيد يا به كودك خود شير مي‌دهيد، لطفاً پرسنل مركز را قبل از انجام تست آگاه نمائيد. ضمناً اگر همراه شما باردار است، در زمان پذيرش منشي بخش را حتماً مطلع فرمائيد.

مجلات و نشریات

اطلاعات تماس

02183557070 - 02183557080

info@petctkhatam.ir

آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)