نقش FDG-PET / CT در پیش بینی برآورد کمتر از سرطان پستان

RSNA برای کسانی که نمی توانند در 2016RSNA حضور پیدا کنند یک راه حل ارائه نموده است.

جلسات مجازی 2016RSNA امکان مشاهده و شرکت در دوره ها و نمایشگاه و سخنرانی های علمی و همچنین مشاهده Case تشخیصی پر طرفدار روز را می دهد.

ثبت نام برای جلسات مجازی تنها با پرداخت 300 دلار میسر است .

در طول این کنگره 90 دوره علاوه بر اینکه به صورت مستقیم در دسترس می باشند، تا 24 ساعت بعد از برگزاری نیز قابل دسترسی می باشند.

RSNA برای کسانی که نمی توانند در 2016RSNA حضور پیدا کنند یک راه حل ارائه نموده است.

جلسات مجازی 2016RSNA امکان مشاهده و شرکت در دوره ها و نمایشگاه و سخنرانی های علمی و همچنین مشاهده Case تشخیصی پر طرفدار روز را می دهد.

ثبت نام برای جلسات مجازی تنها با پرداخت 300 دلار میسر است .

در طول این کنگره 90 دوره علاوه بر اینکه به صورت مستقیم در دسترس می باشند، تا 24 ساعت بعد از برگزاری نیز قابل دسترسی می باشند.

مجلات و نشریات

اطلاعات تماس

02192002202

info@petctkhatam.ir

آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)