68 Ga-FAPI-46 و 18 F-FDG در سرطان پانکراس

68 Ga-FAPI-46 و 18 F-FDG در سرطان پانکراس متاستاتیک پیشرفته

چکیده

اخیراً تصویربرداری با رادیو ردیاب‌های PET جدید که به عنوان مهارکننده‌های پروتئین فعال‌کننده فیبروبلاست (FAPIs) عمل می‌کنند، نتایج امیدوارکننده‌ای را در تصویربرداری انکولوژی و حتی غیرانکولوژی نشان داد. در اینجا یک مورد آدنوکارسینوم پانکراس پیشرفته را گزارش شده است  که با هر دو  18 اسکن F-FDG و 68 اسکن Ga-FAPI-46 PET/CT تصویربرداری شده است. نتایج نشان داد که تصویربرداری با 68 Ga-FAPI-46 بهبود قابل توجهی را در تشخیص متاستازها و همچنین عود بدخیمی موضعی نشان داد. علاوه بر این، شدت و SUV ضایعات در اسکن 68 Ga-FAPI-46 در مقایسه با 18 F-FDG بیشتر بود.

لینک مقاله

مجلات و نشریات

اطلاعات تماس

02192002202

info@petctkhatam.ir

آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)