برگزاری کنگره اهواز دی 1402

مرکز پت اسکن خاتم با همکاری گروه ارولوژی ، پزشکی هسته ای و رادیوآنکولوژی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در تاریخ پنجشنبه 14 دی ماه 1402 کنفرانس علمی یک روزه در رابطه با رویکردهای نوین تشخیص درمانی در کانسر پروستات متاستاتیک، برگزار نمود.

این همایش یک روزه توسط دبیر علمی آقای دکتر محسن سرکاریان متخصص اوروآنکولوژی آغاز شد و توسط ارائه های دکتر علی کیاست (متخصص پزشکی هسته ای)، دکتر فاطمه کاغذچی (متخصص پزشکی هسته ای)، دکتر قاسمعلی دیوبند (متخصص پزشکی هسته ای)، دکتر دینیار خزاعلی (ارولوژیست)، دکتر  جعفر شهبازی (اوروآنکواوژیست)، دکتر سینا ابراهیمی (اوروآنکولوژیست) و دکتر سمیرا رزقی (رادیوآنکولوژیست) ادامه پیدا کرد.این کنگره علمی برای گروه های هدف که شامل جراحی کلیه و  مجاری ادراری-تناسلی،پزشکی هسته ای،رادیولوژی،رادیوآنکولوژی و خون و سرطان طراحی شده بود که در مکان دانشکده پزشکی علوم پزشکی اهواز با حضور حدود 50 نفر از پزشکان برگزار شد.

مجلات و نشریات

اطلاعات تماس

02192002202

info@petctkhatam.ir

آدرس: خيابان وليعصر، بالاتر از بلوار ميرداماد، خيابان رشيد ياسمي، بيمارستان تخصصي و فوق تخصصي خاتم الانبياء(ص)